นโยบายการใช้งาน

เงื่อนไขการใช้บริการแอปพลิเคชัน “TutorBay”
ข้อตกลงต่อไปนี้ (“ข้อตกลงการใช้งาน”) จะเป็นข้อตกลงการใช้งานของคุณกับแอปพลิเคชัน TutorBay ซึ่งรวมถึงเนื้อหา การใช้งาน และการให้บริการทั้งหมดบน TutorBay (“แอปพลิเคชัน”) ที่คุณต้องปฏิบัติตาม การใช้แอปพลิเคชัน สร้างบัญชีผู้ใช้งาน หรือกดยอมรับข้อตกลงการใช้งานของเรา จะถือว่าคุณยอมรับที่จะปฏิบัติตาม และอยู่ภายใต้ข้อตกลง รวมถึงยอมรับนโยบายการเป็นส่วนตัวที่เรากำหนด คุณจะไม่สามารถใช้บริการแอปพลิเคชันของเราได้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อตกลง หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าว แอปพลิเคชันนี้เปิดให้บริการสำหรับผู้ใช้ที่มีอายุเกิน 18 ปีบริบูรณ์แล้วเท่านั้น คุณจะไม่สามารถใช้บริการเว็บไซต์ของเราได้ หากคุณมีอายุต่ำกว่า 18 ปี การใช้บริการแอปพลิเคชันของเรา เป็นการแสดงถึงว่าคุณได้ยืนยันว่าตนเองมีอายุผ่านเกณฑ์ และมีคุณสมบัติครบที่จะทำการยอมรับตกลง และสัญญาระหว่างคุณกับตัวบริษัท TutorBay มีสิทธิ์ที่จะระงับการใช้งานบัญชีใช้งานของคุณ หากคุณมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน คุณสามารถติดต่อเราผ่าน ศูนย์บริการลูกค้าได้ หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับข้อตกลงการใช้งานของเรา
คำนิยามสำคัญ
งานสอน คือ งานต่างๆที่ผู้เรียนต้องการหาผู้สอนผ่าน TutorBay
ผู้สอน คือ ผู้ใช้งานที่กำลังมองหาผู้เรียนผ่านแอปพลิเคชัน ที่ตกลงยอมรับตามข้อกำหนดของ TutorBay
ผู้เรียน คือ บุคคลที่เข้ามาสู่แอปพลิเคชันของ TutorBay และใช้บริการของ TutorBay เพื่อทำการหาผู้สอน ที่ตกลงยอมรับตามข้อกำหนดของ TutorBay
ค่าแนะนำ คือ จำนวนเงินที่ “ผู้สอน” ต้องชำระเพื่อให้ได้มาซึ่งขอมูลติดต่อของ “ผู้เรียน”
ข้อตกลงทั่วไป
 • ผู้ใช้งานที่สมัครสมาชิกแล้วเท่านั้น ที่สามารถใช้งาน TutorBay ได้
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิกกับ TutorBay
 • ผู้สอนสามารถชำระเงินค่าแนะนำเพื่อรับงานสอนและได้มาซึ่งข้อมูลติดต่อของผู้เรียน ในหน้ารายละเอียดยืนยันรับงานสอน
 • สามารถดูรายละเอียดสำหรับช่องทางการชำระเงิน และ"ค่าแนะนำ" ได้ที่ หน้ารายละเอียดยืนยันรับงานสอน
 • ความปลอดภัยของข้อมูลของคุณถือเป็นความสำคัญลำดับต้น ๆ ซึ่งนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการใช้งานด้วย
ผู้สอน
ข้อตกลงทั่วไป
 • ผู้สอนเข้าใจและยอมรับทุกเงื่อนไขตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้
 • TutorBay เป็นเพียงสื่อกลางในการแนะนำให้ผู้สอนและผู้เรียนได้รู้จักกัน
 • "ค่าแนะนำ" ในหน้ายืนยันงานสอนอาจแปรผันตามกรณี จำแนก ได้เป็น 2 ประเภทคือ 1. งานสอนระยะสั้น 2. งานสอนระยะยาว
 • รายได้ของผู้สอนจะได้รับการโอนเงิน และ/หรือ จ่ายเป็นเงินสด ตามแต่ข้อตกลงระหว่าง ผู้เรียน และผู้สอน (TutorBay ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการต่อรองเจราจา และ/หรือ มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น)
 • ค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากเอกสาร และ สื่อการสอนใด ๆ TutorBay ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและรับผิดชอบ
 • รีวิวของผู้สอนจะถูกคำนวณขึ้นมาจากคะแนนประเมินผลงานที่ผู้เรียนได้ประเมินกับครูผู้สอนหลังจากที่ผู้สอนได้ทำการสอนไปแล้วเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 7 วัน
งานสอน
 • งานสอนต่างๆที่แสดงอยู่บน TutorBay เป็นเนื้อหาที่ถูกสร้างขึ้นโดยผู้เรียน
 • งานที่ผู้เรียนประกาศสามารถถูกลบโดย TutorBay ได้ หากงานดังกล่าวไม่ได้ปฏิบัติตามข้อตกลง เช่นงานบริการที่ผิดกฎหมาย ที่ TutorBay เห็นว่าไม่เหมาะสม
 • บัญชีของผู้เรียน หรือผู้สอนอาจมีสิทธิ์ถูกระงับการใช้งาน
 • งานสอนที่ถูกลบออกไปด้วยเหตุผลตามข้อข้างต้น จะไม่สามารถนำกลับมา ใช้ในระบบได้
 • ผู้สอนที่ได้รับคะแนนรีวิวที่ไม่ดีอาจไม่ถูกนำมาแสดงในระบบของ TutorBay ได้
ค่าแนะนำ และการขอคืนค่าแนะนำ
 • การขอคืนค่าแนะนำเป็นไปตามกฎของ TutorBay ซึ่งเป็นไปตามกรณีดังกล่าวนี้เท่านั้น
 • “ค่าแนะนำ” คือ จำนวนเงินที่ “ติวเตอร์” ชำระให้กับทางบริษัทเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลติดต่อของนักเรียน
 • หลังจากผู้สอนชำระค่าแนะนำให้กับทางบริษัท ทางบริษัทจะทำการเปิดห้องแชทเพื่อให้ผู้สอนติดต่อได้โดยตรงกับผู้เรียน และทางบริษัทจะส่งคำร้องขอข้อมูลติดต่อให้กับนักเรียนโดยอัตโนมัติ โดยเบื้องต้นผู้สอนจะยังไม่สามารถพิมพ์ข้อความแชทใด ๆ ได้จนกว่าผู้เรียนจะกดปุ่มยอมรับการขอข้อมูลติดต่อ ติวเตอร์จึงจะได้รับเบอร์โทรศัพท์ และสามาถแชทกับนักเรียนได้ (หลังจากผู้เรียนกดยอมรับคำร้องขอติดต่อ ติวเตอร์จะต้องโทรติดต่อผู้เรียนภายใน 1 ชม.)
 • ในกรณีที่ผู้เรียนกดปุ่มยอมรับการขอข้อมูลติดต่อแล้ว ทางบริษัทถือว่าหน้าที่ในการเป็นสื่อกลางแนะนำให้ทั้งฝ่าย “ติวเตอร์” และ “นักเรียน” ได้รู้จักกันนั้น เสร็จสมบูรณ์ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการยกเลิกว่าจ้าง หรือปฎิเสธการพบเจอผู้สอน ไม่ว่าจะกรณีใด ๆ
 • กรณีที่ผู้เรียนไม่กดยอมรับคำร้องขอข้อมูลติดต่อทางบริษัทจะทำการติดตามผล และหากนักเรียนยกเลิกงานสอนด้วยกรณีใด ๆ ทางบริษัทจะทำการโอนเงินคืนให้ “ติวเตอร์” ภายใน 48 ชม. หลักจากทราบผลการยกเลิกที่แน่นอน(ไม่รวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 • กรณีผู้สอนต้องการยกเลิกงานสอนนั้นด้วยตัวเองอันเนื่องมาจากสาเหตุส่วนตัวใด ๆ ผู้สอนจะไม่ได้รับค่าแนะนำคืนจาก TutorBay
ผู้เรียน
ข้อตกลงทั่วไป
 • ผู้เรียนเข้าใจและยอมรับทุกเงื่อนไขตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้
 • TutorBay เป็นเพียงสื่อกลางในการแนะนำให้ผู้สอนและผู้เรียนได้รู้จักกัน
 • ค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากเอกสาร และ สื่อการสอนใด ๆ TutorBay ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและรับผิดชอบ
รีวิว และคะแนนการประเมิน
 • การให้รีวิว และคะแนนการประเมินแก่ตัวผู้สอนเป็นส่วนสำคัญสำหรับระบบรีวิวของ TutorBay รีวิวและคะแนนการประเมินต่างๆจากผู้เรียนแสดงถึงความพึงพอใจในตัวผู้สอนที่ได้รับ
 • การให้รีวิวเป็นสิทธิของผู้เรียน รีวิวต่างๆจะไม่ถูกลบออกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆยกเว้นแต่ในกรณีที่รีวิวดังกล่าวได้ละเมิดข้อตกลงการใช้งานของ TutorBay
 • เพื่อป้องกันการใช้งานระบบรีวิวและคะแนนการประเมินอย่างผิดจุดประสงค์ ผู้เรียนสามารถให้รีวิว และคะแนนการประเมินกับผู้สอนของตนเองได้หลังจากติดต่อกับผู้สอนนั้น ๆ เป็นเวลาอย่างต่ำ 7 วัน แล้วเท่านั้น การใช้งานระบบรีวิว และคะแนนการประเมินอย่างผิดจุดประสงค์ จะส่งผลให้บัญชีผู้เรียน ถูกระงับการใช้งานจากระบบ TutorBay
 • รีวิวจากผู้ว่าเรียนจะถูกแสดงอยู่ในหน้าใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับผู้สอน
 • ผู้เรียน สามารถให้รีวิวกับผู้สอนได้ทุกเมื่อ
แนวทางการปฏิบัติของผู้ใช้
TutorBay เป็นช่องทางที่เปิดให้ผู้ใช้สามารถติดต่อสื่อสารกันในฐานะ ผู้เรียน และ ผู้สอน TutorBay มีความพยายามที่จะสร้างบรรยากาศที่เป็นชุมชน ที่มีความเป็นกันเองและความเป็นมืออาชีพในเวลาเดียวกัน TutorBay สนับสนุนให้ผู้ใช้ทุกคนปฏิบัติตามบรรยากาศที่ดี โดยมีแนวทางดังต่อไปนี้
การแจ้งการละเมิดการใช้งาน
 • เมื่อระบบพบเห็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม หรือได้รับการแจ้งเตือนมาจากผู้ใช้อื่นๆ TutorBay จะทำการเตือนผู้ใช้นั้น โดยจะเป็นการเตือนผ่านอีเมล หรือการแสดงบนหน้าแอปพลิเคชันของเราเมื่อผู้ใช้ทำการลงชื่อเข้าใช้งาน
 • การเตือนดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อการใช้งานระบบ TutorBay แต่อาจะส่งผลต่อการระงับบัญชีการใช้งานในภายภาคหน้าของผู้ใช้ดังกล่าว หากผู้ใช้ยังคงกระทำการไม่เหมาะสมบนระบบต่อไป
การใช้งานที่ไม่เหมาะสม
 • การกระทำและการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม – ผู้ใช้ควรให้เกียรติซึ่งกันและกัน การสื่อสารผ่าน TutorBay ควรจะแสดงออกถึงมารยาทที่ดีงาม และมีความเป็นมืออาชีพ TutorBay จะมีมาตรการต่อผู้ใช้ที่ทำการกลั่นแกล้ง หรือพูดจาเหยียดหยาม ดูถูกผู้อื่น
 • ฟิชชิ่ง และการสแปม – TutorBay ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ใช้เป็นอันดับหนึ่ง ผู้ใช้ห้ามการกระทำการใดๆก็ตามที่เข้าข่ายการพยายามที่จะเข้าสู่บัญชี หรืออุปกรณ์การใช้งานของผู้ใช้อื่นๆ ผ่านระบบของ TutorBay ผู้ใช้ทุกคนควรให้เกียรติผู้ใช้อื่นโดยการไม่ติดต่อผู้ใช้อื่นในเชิงพาณิชย์หากผู้ใช้ดังกล่าวไม่ต้องการ
 • การฉ้อโกง หรือใช้ระบบอย่างผิดกฎหมาย – ผู้ใช้ไม่สามารถใช้ระบบ TutorBay ในการกระทำใดๆที่ผิดต่อกฎหมายใดๆทั้งสิ้น
การใช้งานระบบอย่างไม่เหมาะสม และการแสปม
 • สร้างบัญชีผู้ใช้เป็นจำนวนมาก – เพื่อป้องกันการคดโกง และการใช้งานอย่างไม่เหมาะสม ผู้ใช้สามารถสร้างบัญชีผู้ใช้กับ TutorBay ได้เพียง หนึ่งบัญชีเท่านั้น การสร้างบัญชีเพิ่มเติมอาจส่งผลให้บัญชีทั้งหมดของคุณถูกระงับการใช้งาน
 • การละเมิดสิทธิผู้อื่น – TutorBay จะไม่อดทนต่อผู้ใช้ใดๆที่ทำการละเมิดสิทธิหรือเบียดเบียนผู้ใช้อื่นๆ ผ่านการกระทำที่ไม่เหมาะสม รวมถึงการใช้คำพูดดูถูก เหยียดหยาม และการสร้างบัญชีมากกว่าหนึ่งบัญชีเพื่อใช้ในการกระทำดังกล่าว
 • การขายบัญชี – ผู้ใช้ไม่สามารถทำการซื้อขายบัญชี TutorBay ได้
ข้อตกลงทั่วไป
 • TutorBay ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการใช้งานบัญชีชั่วคราวหรือถาวร หาก TutorBay พบว่าบัญชีดังกล่าวได้กระทำการละเมิดข้อตกลงการใช้งาน หรือมีการกระทำที่ไม่เหมาสมบนระบบของ TutorBay การละเมิดข้อตกลงการใช้งานของ TutorBay อาจส่งผลถึงการระงับการใช้งานของบัญชีของคุณ
 • บัญชีที่ถูกระงับการใช้งานจะไม่สามารถทำการเข้าใช้งานบนระบบ TutorBay ได้
 • ผู้ใช้ที่มีบัญชีที่ถูกระงับการใช้งานสามารถติดต่อทีมงาน TutorBay เพื่อสอบถามถึงข้อมูลและสถานะของบัญชีดังกล่าวได้
 • ในกรณีที่ TutorBay ทำการตรวจสอบความเป็นเจ้าของบัญชี TutorBay ของผู้ใช้ ผู้ใช้ต้องแสดงความเป็นเจ้าของบัญชีของ TutorBay ผ่านหลักฐานต่างๆเช่น บัตรประจำตัวประชาชน สมุดบัญชี พาสปอร์ต หรือเอกสารทางกฎหมายต่างๆที่สามารถใช้ในการยืนยันตนเองได้
 • TutorBay ของสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อตกลงในการใช้งานตามความเหมาะสม และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง TutorBay จะทำการแสดงข้อตกลงในการใช้งานใหม่บนหน้านี้ และถือว่าผู้ใช้ได้ยินยอมตามข้อตกลงใหม่ในทันที
เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้
เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ (User Generated Content หรือ “UGC”) หมายถึงเนื้อหาต่างๆที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยผู้ใช้อื่นๆในระบบที่ไม่ได้ถูกสร้างจากตัว TutorBay เอง เนื้อหาทั้งหมดที่ถูกอัพโหลดขึ้นมาจากผู้ใช้สู่ TutorBay จากผู้เรียน จะถือว่าเป็นเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ทั้งหมด โดย TutorBay ไม่มีความจำเป็นต้องทำการตรวจสอบเนื้อหาดังกล่าวถึงความเหมาะสม หรือการละเมิดสิทธิต่างๆของบุคคลอื่น ทั้งนี้ TutorBay สนับสนุนให้ผู้ใช้ทุกคนแจ้งให้ทีมงาน TutorBay ได้ทราบถึงการใช้งานเนื้อหาอย่างไม่เหมาะสม โดยทีมงาน TutorBay จะทำการตรวจสอบเนื้อหาดังกล่าวประกอบด้วยหลักฐานที่ผู้ใช้ได้แนบให้เพิ่มเติมเพื่อทำการลบหรือระงับเนื้อหาตามความเหมาะสม TutorBay จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพการสอนของผู้สอน หรือการกระทำใด ๆ ที่ผู้สอนได้กระทำกับผู้เรียน TutorBay ไม่อาจรับผิดชอบต่อการสื่อสารใดๆก็ตามแต่ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน หรือปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการผ่าน TutorBay
ข้อจำกัดด้านความรับผิดชอบ
TutorBay ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ออกใบอนุญาต ผู้ให้บริการ ลูกจ้าง ตัวแทน พนักงานหรือผู้บริหารของ TutorBay ปฏิเสธความรับผิดชอบในสถานการณ์ใด ๆ ต่อค่าเสียหายใด ๆ ตามหลักกฎหมายใด ที่มาจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งาน หรือการไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชัน และหมายรวมถึงความเสียหายทั้งโดยตรง โดยอ้อม พิเศษ โดยประมาท โดยเป็นผลสืบเนื่องจากการผิดสัญญา หรือค่าเสียหายที่จะเป็นการลงโทษ ซึ่งรวมถึงการบาดเจ็บส่วนบุคคล ความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมาน ความเจ็บปวดทางจิตใจ การเสียรายได้ การเสียกำไร การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจหรือกำไรที่คาดหวังไว้ ความเสียหายต่อร่างกาย ต่อทรัพย์สิน ต่อชื่อเสียง ต่อข้อมูล ไม่ว่าเป็นผลจากการละเมิด (ซึ่งรวมถึงการละเลย) การผิดสัญญาหรือกรณีอื่น ๆ ไม่ว่าจะสามารถคาดการณ์ได้หรือไม่ก็ตาม ข้อความข้างต้นไม่มีผลต่อการรับประกันใด ๆ ที่ไม่สามารถยกเว้นหรือจำกัดได้ตามที่กฎหมายกำหนด